Konta bankowe

Konta bankowe na które należy dokonywać wpłat.
Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Rejonowego w Leżajsku. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Leżajsku".


 • Rachunek dochodów w NBP - koszty i opłaty sądowe, grzywny, Monitor Sądowy i Gospodarczy : 39 1010 0055 1173 0050 3900 0000

 • Rachunek sum na zlecenie w NBP - zaliczki służące do gromadzenia środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
 • Rachunki depozytów w BGK - gromadzenie środków wnoszonych przez strony w walutach w związku z postępowaniem sądowym :
  • Waluta PLN : 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
  • Waluta USD : 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
  • Waluta EUR : 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
  • Waluta CHF : 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
  • Waluta GBP : 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
 • Rachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP : 75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

 

 • Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: BGK O. Rzeszów 47 1130 1105 0005 2162 8820 0001
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-03-18 11:50
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2017-06-19 14:30
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 12 866