Portal Informacyjny

W Sądzie Rejonowym w Leżajsku udostępnianie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom jest możliwe za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym, poprzez PORTAL INFORMACYJNY SĄDÓW POWSZECHNYCH.

 

Oznacza to, że obok dotychczasowych metod komunikacji z sądem strony i ich przedstawiciele, za pośrednictwem Internetu mogą uzyskać informacje między innymi o: stanie sprawy, czynnościach wykonanych w sprawie (np. o przekazaniu akt biegłemu celem wydania opinii), wyznaczonych terminach posiedzeń, dokumentach wygenerowanych w postaci elektronicznej (np. o pismach wychodzących, wyrokach, postanowieniach, uzasadnieniach, protokołach z rozpraw), danych dotyczących postępowania w niższej instancji, protokołach elektronicznych z możliwością odsłuchania.

 

Portal umożliwia użytkownikowi korzystanie z systemu automatycznie generowanych powiadomień mailowych, informujących o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.

 

Rejestrując się w Portalu danej apelacji, użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich spraw toczących się z jego udziałem w sądach działających w jej obrębie.

 

Niezmiernie ważnym, z punktu widzenia uczestnika postępowania w sprawach, w których prowadzona jest cyfrowa rejestracja rozpraw, jest szybki dostęp do nagrań. Do tej pory, dostęp do protokołów sporządzanych w nowym trybie możliwy był dla stron i pełnomocników wyłącznie w postaci płyt CD wydawanych na wniosek, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Portal Informacyjny oferuje dostęp do e-protokołu bezpośrednio z listy posiedzeń w danej sprawie. Czynności sekretarskie z udostępnieniem nagrań trwają do 4-ch dni.

 

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o rejestrację konta, dostępnego na stronie głównej serwisu, a następnie należy zgłosić się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Łańcucie  lub punkcie informacyjnym dowolnego Sądu, w ramach danej apelacji, objętego działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji danych podanych we wniosku.

 

Zapraszamy do rejestracji: PORTAL INFORMACJA SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

W przypadku stwierdzenia błędnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego (np. braku sprawy na profilu mimo akceptacji wniosku o udzielenie dostępu do sprawy, braku konkretnego dokumentu wydanego w sprawie lub innych danych, braku cyfrowego zapisu audio z rozprawy) można dokonać zgłoszenia poprzez  formularz "Zgłoszenie Błędu", znajdującego się na stronie Serwisu Portal Informacyjny po zalogowaniu lub bezpośrednio pod numerem telefonu 71 748 96 00 (wybierając tonowo nr 3), ewentualnie na adres mailowy portal@gdansk.sa.gov.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie wyczerpujących informacji dotyczących problemu (nazwa sądu, sygnatura sprawy, opis problemu, zwrotne dane kontaktowe).

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-08-02 15:08
Opublikowany przez: Łukasz Bąk
Aktualizowany dnia: 2023-08-03 15:26
Aktualizowany przez: Łukasz Bąk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 341