Właściwość miejscowa i rzeczowa

Siedziba i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Leżajsku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. 2018 poz. 2548).

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Leżajsku obejmuje miasto Leżajsk oraz gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna.

 

Sąd został powołany do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

 

Na podstawie § 1 pkt 30b Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 3) w Sądzie Rejonowym w Leżajsku utworzono wydziały dla spraw z obszaru właściwości tego sądu:   

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (czyli zastrzeżonych dla wydziałów egzekucyjnych) 
  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  czyli do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw, 
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe. 
     
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-07-16 13:27
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2020-02-04 10:30
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 772