ePUAP

Od maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.W celu umożliwienia szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). 

W celu złożenia pisma do Sądu Rejonowego w Leżajsku przez system ePUAP należy wyszukać skrytkę o nazwie: /12ud73fskj/SkrytkaESP bądź skorzystać z poniższych odnośników:

Komunikat w sprawie wnoszenia pism procesowych w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2¹ª ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1460 ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Rejonowego w Leżajsku pism procesowych w formie elektronicznej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wniesienie pozwu, wniosku i wszelkich innych pism procesowych do Sądu Rejonowego w Leżajsku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywoła skutków prawnych. W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-07-16 08:31
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2020-03-30 13:50
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 205