Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Marzena Knap
e-mail: iod@rzeszow.so.gov.pl
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem e-mail z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im w związku z tym praw.

Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019r., poz. 125) w zw. z art. 175 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ochroną danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Leżajsku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-05-25 10:29
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2023-07-25 12:12
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 567