Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Ogólne informacje z zakresu przemocy w rodzinie, w tym informacje dla osób dotkniętych taką przemocą - można uzyskać na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych i punktów interwencji kryzysowej, wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie można uzyskać na stronie :

Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia został umieszczony do pobrania na dole niniejszej strony.

 

Na terenie powiatu leżajskiego działają:

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie

adres: ul. Łukasiewicza 4,
37-310 Nowa Sarzyna,
tel 17/ 2413813,
email: sownowasarzyna@vp.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 8,
37-300 Leżajsk,
nr tel. 17/ 2428258 w. 19 (telefon zaufania ) i nr 17/ 2421300,
email: pcprlezajsk@gmail.com
czynny:

  • poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00,
  • wtorek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ośrodek udziela natychmiastowej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, tj. przemoc w rodzinie, alkoholizm, współuzależnienie członków rodziny, problemy wychowawcze, konflikty rodzinne itp. Pomocy udzielają: psycholog, pracownik socjalny, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, instruktor profilaktyki uzależnień, radca prawny.

 

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Leżajsk

adres:
ul. Kopernika 8,
37-300 Leżajsk,
nr tel. 17/ 8620122 lub 796600429,
email: porso@poczta.onet.pl,

czynny w czwartek od 11.00 do 15.00 (klienci przyjmowani są po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym).

Organizacja pozarządowa udzielająca pomocy osobom ( rodzinom ) dotkniętym przemocą w rodzinie. Stowarzyszenie PORSO prowadzi poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie i osób im najbliższych. Poradnictwo psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie i osób im najbliższych oraz świadkom tych przestępstw.

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Przemocy w Rodzinie w Grodzisku Dolnym

adres:
Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym
37-306 Grodzisko Dolne 125A,
tel. 17/ 2436003 w. 171,

email: stanislaw.baj@grodziskodolne.pl

  • Dyżur instruktora profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie: każdy czwartek od 17.00 do 19.00,
  • Dyżur specjalisty terapii uzależnień i psychologa: każdy ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 18.00.

Dyżury pełnione w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym - pokój nr 7.

 

Punkt Konsultacyjno -Informacyjny działający przy Urzędzie Gminy w Leżajsku

adres:
Budynek Urzędu Gminy w Leżajsku, p. nr 7
ul. Opalińskiego 2,
37-300 Leżajsk,
nr tel.17/ 2406140

Konsultacje i poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie – dyżur w każdą pierwszą środa miesiąca od 15.00 do 16.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień w Leżajsku przy Urzędzie Miejskim w Leżajsku

Udzielanie bezpłatnie porad psychospołecznych i prawnych dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii. Porad udzielają: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik

adres :
budynek Biblioteki Miejskiej
ul. Jarosławska 1
37-300 Leżajsk,
Telefon interwencyjny 17/ 2426255

Każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00 do 19.00 - przy czym:

  • w pierwszy poniedziałek miesiąca dyżur pełnią specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog,
  • w trzeci poniedziałek miesiąca - specjalista psychoterapii uzależnień , prawnik -
  • w pozostałe poniedziałki miesiąca – członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inni specjaliści.


Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Nowej Sarzynie

adres:
ul. 1 Maja 4,
37-310 Nowa Sarzyna,
tel. 889377311,

każdy wtorek od 15.00 do 17.00.

Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych takich jak: alkoholizm, narkomania, współuzależnienie członków rodziny, przemoc fizyczna i psychiczna.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-02-04 09:57
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2021-01-08 11:19
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 053